Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Πλεονεκτήματα και οφέλη της ανακύκλωσηςΤα σημαντικότερα οφέλη της ανακύκλωσης είναι: • Εξοικονόμηση πρώτων υλών Με την ανακύκλωση των υλικών επιβραδύνεται η εξάντληση των πρώτων υλών, ώστε να χρησιμοποιηθούν και από τις επόμενες γενιές। • Περιβαλλοντικά οφέλη Με την ανακύκλωση των διαφόρων υλικών, το περιβάλλον προστατεύεται. Τα απόβλητα των εργοστασίων μειώνονται σημαντικά, όταν παράγουν προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά. Αυξάνεται ο χρόνος ζωής των χώρων ταφής, γιατί μειώνεται ο όγκος των απορριμμάτων και κυρίως γιατί η αποικοδόμηση των υπολοίπων υλικών ολοκληρώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα και έτσι ο χώρος ταφής μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. • Εξοικονόμηση κεφαλαίων Με την ανακύκλωση εξοικονομούνται κεφάλαια σε € γιατί:  Εξορύσσονται μικρότερες ποσότητες πρώτων υλών  Εισάγονται μικρότερες ποσότητες πρώτων υλών  Εισάγεται λιγότερο πετρέλαιο αφού εξοικονομείται ενέργεια


Τι είναι η ανακύκλωσηΦέρτε στο μυαλό σας έναν κύκλο। Δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος. Τα δέντρα για παράδειγμα έχουν κύκλο ζωής. Ένα βλαστάρι φυτρώνει στη γη, μεγαλώνει με τον ήλιο, βγάζει ρίζες, κορμό, κλαδιά, γερνάει και πεθαίνει. Όταν πεθάνει επιστρέφει στη γη εκεί από όπου ξεκίνησε, συμβάλλοντας να γεννηθούν νέα δέντρα. Αυτός με λίγα λόγια είναι ο κύκλος ζωής. Όπως τα δέντρα, έτσι και τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή έχουν κύκλο ζωής. Ποια τα στάδια ζωή ενός προϊόντος. • Απόκτηση πρώτων υλών • Κατασκευή • Συσκευασία • Μεταφορά και διανομή • Χρήση/ επαναχρησιμοποίηση/ συντήρηση • Ανακύκλωση/ ανάκτηση απορριμμάτων • Τελική διάθεση/απόρριψη Ανακύκλωση είναι η διαδικασία της συστηματικής συλλογής, διαλογής και επαναφοράς των χρήσιμων υλικών από τα απορρίμματα στον κοινωνικό και οικονομικό κύκλο ζωής. Η ανακύκλωση περιλαμβάνει όλα τα μέτρα για την ανάκτηση αυτών των υλικών και την προώθηση τους στη διαδικασία παραγωγής νέων προϊόντων που δημιουργούνται μέσα από την επεξεργασία ήδη χρησιμοποιούμενων προϊόντων. Άλλοτε τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται και πάλι για τον ίδιο σκοπό και άλλοτε τα παλιά υλικά μετατρέπονται σε τελείως διαφορετικά και νέα προϊόντα. Περισσότερες πληροφορίες: http://www.google.com/